Mysimba

Zdravilna učinkovina: naltreksonijev klorid/bupropionijev klorid

Zadnje odobreno: november 2016

Izobraževalno gradivo za zdravnike vsebuje opomnik glede indikacije in potrebe po prekinitvi zdravljenja, če obstajajo pomisleki glede varnosti ali prenašanja zdravljenja ali če po 16 tednih bolniki izgubijo manj kot 5 % izhodiščne telesne mase ter opomnik glede kontraindikacij, opozoril in previdnostnih ukrepov ter bolnikov, pri katerih obstaja večje tveganje za pojav neželenih učinkov, da se zagotovi ustrezna izbira bolnikov.


Iskanje po:

# Gradivo
V seznamu ni dokumentov
Število dokumentov: 0