Neophyr

Zdravilna učinkovina: dušikov oksid

Zadnje odobreno: oktober 2018

Izobraževalno gradivo obsega Vodnik za zdravstvene delavce za varno uporabo zdravila, v katerem so predstavljeni ukrepi za zmanjšanje tveganja povratnega učinka pri prekinitvi zdravljenja (pri novorojenčkih in odraslih), tveganja v primeru kritične odpovedi sistema za dovajanje plina in ukrepi za nadzor nastajanja methemoglobina in dušikovega dioksida. Gradivo opozarja tudi na možen vpliv zdravila na hemostazo in na potrebo po previdnosti pri uporabi zdravila v kombinaciji z drugimi vazodilatatorji.

 


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 1