Neuraceq

Zdravilna učinkovina: (18F)florbetaben

Zadnje odobreno: maj 2019

Izobraževalni program za zdravstvene delavce v obliki usposabljanja je pripravljen z namenom zagotovitve natančne in zanesljive interpretacije posnetkov PET in vključuje podatke o amiloidozi pri Alzheimerjevi bolezni, podatke o zdravilu, omejitve uporabe, napake pri interpretaciji, pregled meril odčitavanja PET posnetkov ter primere posnetkov PET (nedvoumno pozitivne in negativne primere ter primere vmesne stopnje).


Iskanje po:

# Gradivo
V seznamu ni dokumentov
Število dokumentov: 0