Opdivo

Zdravilna učinkovina: nivolumab

Zadnje odobreno: februar 2019

Vodnik za zdravstvene delavce in opozorilna kartica za bolnika opozarjata na tveganja glede imunsko pogojenih neželenih učinkov, zapletov pri alogenski presaditvi krvotvornih matičnih celic (HSCT) pri klasičnem Hodgkinovem limfomu in tveganje za akutno bolezen presadka proti gostitelju (GVHD) po predhodni alogenski HSCT ter podajata ukrepe za obvladovanje teh tveganj.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 2