Opsumit

Zdravilna učinkovina: macitenan

Zadnje odobreno: marec 2019

Vodnik za zdravstvene delavce, kontrolni seznam za predpisovanje, obrazec za poročanje o nosečnosti in opozorilna kartica za bolnika opozarjajo na tveganja glede anemije, hepatotoksičnosti in teratogenosti ter poudarjajo potrebo po učinkoviti kontracepciji ter rednih testih nosečnosti. Za zadevno zdravilo se izvaja tudi sistem nadzorovane distribucije zdravila.

Opozorilna kartica za bolnika je sestavni del pakiranja zdravila.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kontrolni seznam za zdravstvene delavce.pdf [?]
2 File type Obrazec za zdravstvene delavce.pdf [?]
3 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf [?]
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf [?]
Število dokumentov: 4