Penthrox

Zdravilna učinkovina: metoksifluran

Zadnje odobreno: maj 2018

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in bolnike, ki obsega Vodnik za zdravstvene delavce o uporabi zdravila, Kontrolni seznam za zdravstvene delavce in Opozorilno kartico za bolnika, opozarja na tveganja za hepatotoksičnost, nefrotoksičnost, kardiovaskularne učinke, učinke na respiratorni in centralni živčni sistem, maligno hipertermijo, morebitno zlorabo zdravila, medsebojno delovanje z zdravili, ki inducirajo encime CYP in na poklicno izpostavljenost zdravilu ter podaja ukrepe za zmanjševanje teh tveganj.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kontrolni seznam za zdravstvene delavce.pdf
2 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 3