Rivastigmin Teva

Zdravilna učinkovina: rivastigmin

Zadnje odobreno: september 2016

Izobraževalno gradivo za bolnike v obliki opozorilne kartice z vključenim dnevnikom nameščanja transdermalnega obliža opozarja na možnost napak pri uporabi zdravila in nepravilno uporabo zdravila. Dodana so kratka navodila za zdravstvene delavce glede izročanja dnevnika bolnikom in negovalcem.


Iskanje po:

# Gradivo
V seznamu ni dokumentov
Število dokumentov: 0