Soliris

Zdravilna učinkovina: ekulizumab

Zadnje odobreno: oktober 2019

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in bolnike oziroma starše/skrbnike (vključno z opozorilno kartico za bolnika) opozarja na tveganja za resne okužbe in sepso, meningokokne okužbe, okužbe z glivico Aspergillus, hude zaplete trombotične mikroangiopatije po prekinitvi zdravljenja pri bolnikih z aHUS, resno hemolizo po prekinitvi zdravljenja pri bolnikih s PNH, poslabšanje bolezni po prekinitvi zdravljenja pri bolnikih z refraktarno gMG, infuzijske preobčutljivostne reakcije in imunogenost. Za indikaciji PNH in aHUS je na voljo dodaten vodnik za starše/skrbnike otrok, ki opisuje specifične previdnostne ukrepe pri majhnih otrocih. Vsebina gradiv (razen skupne opozorilne kartice za bolnika) se razlikuje glede na indikacijo, za katero je zdravilo predpisano.

Za to zdravilo se izvaja sistem nadzorovane distribucije, ki zagotavlja, da bolnik prejme zdravljenje šele po pisnem zagotovilu zdravnika, da je bil bolnik cepljen oz. prejema antibiotično profilakso proti meningokokom.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf [?]
2 File type Vodnik za bolnike III.pdf [?]
3 File type Vodnik za bolnike in skrbnike I.pdf [?]
4 File type Vodnik za bolnike in skrbnike II.pdf [?]
5 File type Vodnik za skrbnike I.pdf [?]
6 File type Vodnik za skrbnike II.pdf [?]
7 File type Vodnik za zdravstvene delavce I.pdf [?]
8 File type Vodnik za zdravstvene delavce II.pdf [?]
9 File type Vodnik za zdravstvene delavce III.pdf [?]
Število dokumentov: 9