Stayveer

Zdravilna učinkovina: bosentan

Zadnje odobreno: januar 2019

Vodnik za zdravstvene delavce, obrazec za poročanje o nosečnosti, vodnik in opozorilna kartica za bolnika opozarjajo na tveganja za teratogenost, hepatotoksičnost, znižanje koncentracije hemoglobina, medsebojno delovanje z drugimi zdravili ter pljučno venookluzivno bolezen. Za zadevno zdravilo se izvaja tudi sistem nadzorovane distribucije zdravila.

Opozorilna kartica za bolnika je sestavni del pakiranja zdravila.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
2 File type Obrazec za zdravstvene delavce.pdf [?]
3 File type Opozorilna kartica za bolnike.pdf [?]
4 File type Vodnik za bolnike.pdf
Število dokumentov: 4