Strensiq

Zdravilna učinkovina: asfotaza alfa

Zadnje odobreno: februar 2019

Izobraževalno gradivo za bolnike v obliki vodnika za samoinjiciranje in vodnika za injiciranje za starše/skrbnike otroških bolnikov podaja podrobna navodila glede pravilnih tehnik injiciranja zdravila. Opozarja na pojav reakcij na mestu injiciranja in možnost napak pri uporabi zdravila.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za bolnike I.pdf [?]
2 File type Vodnik za bolnike II.pdf [?]
Število dokumentov: 2