Strimvelis

Zdravilna učinkovina: avtologna, s CD34+ obogatena celična frakcija s celicami CD34+, transduciranimi z retrovirusnim vektorjem, ki kodira zaporedje človeške adenozin deaminaze (ADA) cDNA

Zadnje odobreno: junij 2017

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in bolnike oziroma skrbnike opozarja na pomembnost spremljanja simptomov levkemije in rednega spremljanja glede kliničnih znakov avtoimunskega dogajanja ter vsebuje obrazec o soglasju z zdravljenjem, ki ga bolnik oziroma skrbnik podpiše pred pričetkom zdravljenja.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Obrazec o soglasju za bolnike.pdf
2 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf
3 File type Vodnik za bolnike.pdf [?]
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 4