Tasigna

Zdravilna učinkovina: nilotinib

Zadnje odobreno: april 2018

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce in bolnike opozarjata na tveganje za podaljšanje intervala QT, srčnožilne dogodke, srčno bolezen oziroma srčno popuščanje, zastajanje tekočine, zvišanje koncentracije jetrnih transaminaz in bilirubina, okvaro jeter, pankreatitis, zvišanje vrednosti glukoze in holesterola v krvi ter škodljiv vpliv na sposobnost razmnoževanja in nosečnost. Poleg tega opozarjata na medsebojno delovanje s hrano, močnimi zaviralci/induktorji CYP3A4 in medsebojno delovanje s snovmi, pri katerih nilotinib vpliva na sistemsko koncentracijo.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za bolnike.pdf
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 2