Tetraspan

Zdravilna učinkovina: hidroksietilškrob

Zadnje odobreno: marec 2019

Skupna izobraževalna gradiva za raztopine, ki vsebujejo hidroksietilškrob (Vodnik in Usposabljanje za zdravstvene delavce ter Pismo o zavezi) predstavljajo sestavni del programa nadzorovanega dostopa, ki je vzpostavljen z namenom zagotavljanja, da se zadevna zdravila dobavljajo samo akreditiranim bolnišnicam/zdravstvenim ustanovam, v katerih so zdravstveni delavci, ki naj bi predpisovali/dajali ta zdravila, usposobljeni za njihovo pravilno uporabo. Gradiva opozarjajo na tveganja, povezana z uporabo raztopin HES, ki ni skladna z odobrenimi informacijami o zdravilu, poudarjajo pomen ustrezne uporabe raztopin HES (zlasti upoštevanje indikacije, odmerjanja, trajanja zdravljenja in kontraindikacij) ter predstavljajo 2 študiji o uporabi zdravil in uvedbo kombinacije ukrepov za zmanjševanje tveganj.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type e-Vodnik za zdravstvene delavce.pdf [?]
2 File type Obrazec za zdravstvene delavce.pdf [?]
3 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 3