Thalidomide Celgene

Zdravilna učinkovina: talidomid

Zadnje odobreno: december 2018

Izobraževalna gradiva opozarjajo na tveganje za teratogene učinke, zahteve po ustrezni kontracepciji, testih nosečnosti in prekinitvah zdravljenja. Poudarjena je potreba po obsežnem posvetu in svetovanju bolnikom, navedeni so številni varnostni ukrepi za posamezne skupine bolnikov: ženske v rodni dobi, ženske, ki niso v rodni dobi in moške bolnike. Gradiva dodatno opozarjajo na tveganja za trombembolične dogodke, periferno nevtropatijo, sinkopo, bradikardijo, hude kožne reakcije in somnolenco.

Za to zdravilo se izvaja Program za preprečevanje nosečnosti (PPN) zaradi dokazanega teratogenega učinka pri nerojenem otroku.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kartica za bolnika.pdf
2 File type Obrazec za bolnike in zdravstvene delavce I.pdf [?]
3 File type Obrazec za bolnike in zdravstvene delavce II.pdf [?]
4 File type Obrazec za bolnike in zdravstvene delavce III.pdf [?]
5 File type Obrazec za zdravstvene delavce I.pdf [?]
6 File type Obrazec za zdravstvene delavce II.pdf [?]
7 File type Obrazec za zdravstvene delavce III.pdf [?]
8 File type Vodnik za bolnike I.pdf [?]
9 File type Vodnik za bolnike II.pdf [?]
10 File type Vodnik za bolnike III.pdf [?]
11 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 11