Toujeo

Zdravilna učinkovina: insulin glargin

Zadnje odobreno: julij 2015

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce ter bolnike in negovalce opozarjata na napake pri uporabi zdravila (prehod med zdravilom s 100 enot/ml in zdravilom s 300 enot/ml brez prilagoditve odmerka) ter poudarjata pomen poročanja o neželenih učinkih in napakah pri uporabi zdravila. Insulin glargin 100 enot/ml in insulin glargin 300 enot/ml (zdravilo Toujeo 300 enot/ml) namreč nista bioekvivalentna in zato nista medsebojno zamenljiva brez prilagoditve odmerka.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za bolnike.pdf
2 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 2