Trobalt

Zdravilna učinkovina: regitabin

Zadnje odobreno: marec 2016

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce je namenjeno opozarjanju na pigmentacijo (sprememba obarvanja) očesnega tkiva vključno z mrežnico, in na posebno obliko makularne nepravilnosti z značilnostmi viteliformne makulopatije, najpogosteje diagnosticirane z makularno optično koherentno tomografijo (OCT). V informacije o zdravilu je vključen nov neželeni učinek, t.i. pridobljena viteliformna makulopatija (AVM).


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 1