Truvada

Zdravilna učinkovina: emtricitabin, dizoproksiltenofovirat

Zadnje odobreno: december 2019 (obravnava ledvic pri HIV); september 2018 (gradiva za PrEP)

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce glede obravnave ledvic pri pediatričnih bolnikih s HIV opozarja na povečano tveganje za nastanek ledvične bolezni, povezano z zdravili, ki vsebujejo dizoproksiltenofovirat. Poudarjen je pomen ocene ledvične funkcije (očistek kreatinina in koncentracija serumskega fosfata) pred in med zdravljenjem ter priporočila za odmerjanje, gradivo pa dodatno opozarja na zmanjšanje mineralne gostote kosti in anomalij na kosteh.

Pri uporabi zdravila za zaščito pred izpostavitvijo (PrEP) obstaja tveganje za pojav odpornosti virusa pri osebah z neodkrito okužbo s HIV-1, zato je treba stanje okužbe s HIV-1 pred uvedbo in med jemanjem redno preverjati, bolniki pa lahko zdravilo uporabljajo le v okviru celovite strategije preprečevanja okužbe in ob doslednem upoštevanju priporočene sheme odmerjanja.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Kontrolni seznam za zdravstvene delavce.pdf [?]
2 File type Opozorilna kartica za bolnika.pdf [?]
3 File type Vodnik za bolnike.pdf [?]
4 File type Vodnik za zdravstvene delavce I.pdf [?]
5 File type Vodnik za zdravstvene delavce II.pdf [?]
Število dokumentov: 5