Vectibix

Zdravilna učinkovina: panitumumab

Zadnje odobreno: april 2016

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce poudarja, da se zdravilo lahko uporablja le pri bolnikih z metastatskim kolorektalnim rakom z divjim tipom RAS ter opozarja na pomembnost ugotavljanja stanja RAS pred zdravljenjem; vključuje tudi informacijo, da zdravilo pri bolnikih z mutantnim RAS nima učinka v monoterapiji in tudi ne v kombinaciji s kemoterapijo FOLFIRI.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 1