Vizamyl

Zdravilna učinkovina: (18F)flutemetamol

Zadnje odobreno: avgust 2015

Izobraževalni program za zdravstvene delavce v obliki usposabljanja je pripravljen z namenom točne in zanesljive interpretacije posnetkov PET in vključuje podatke o patologiji amiloida pri Alzheimerjevi bolezni, podatke o zdravilu, omejitve uporabe, možnost napak pri interpretaciji, pregled kriterijev odčitavanja PET posnetkov ter primere posnetkov PET (jasno pozitivne in negativne primere ter primere vmesne stopnje).

 


Iskanje po:

# Gradivo
V seznamu ni dokumentov
Število dokumentov: 0