Vyndaqel

Zdravilna učinkovina: tafamidis

Zadnje odobreno: avgust 2014

Izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce opozarja na tveganje glede škodljivega vpliva na sposobnost razmnoževnja in laktacije; navaja tudi previdnostne ukrepe, zlasti za preprečevanje nosečnosti in potrebo po učinkoviti kontracepciji.


Iskanje po:

# Gradivo
1 File type Vodnik za zdravstvene delavce.pdf
Število dokumentov: 1