Gradiva

  • Prezentacija JAZMP z dne 18.04.2018 - Združenje zdravstvenih zavodov - Initiates file downloadPrezentacija
  • Informacijska zloženka glede EU predpisov o zaščitnih elementih za zdravila - Initiates file downloadZloženka
  • Postopki za obvladovanje odzivov in alarmov - Slovenska verzija - Initiates file downloadpovezava
  • Postopki za obvladovanje odzivov in alarmov - Angleška verzija - Initiates file downloadpovezava