Seznam nacionalnih identifikatorjev s šiframi proizvodov (PC)

JAZMP objavlja seznam nacionalnih identifikatorjev zdravil skupaj s šiframi proizvodov (PC), ki so jih posredovali deležniki, za potrebe izvajanja Delegirane uredbe komisije EU 2016/161, ki se je začela uporabljati 9. februarja 2019 v vseh državah članicah EU.

Deležnike, ki potrebujejo omenjene podatke obveščamo, da je lahko na en nacionalni identifikator zdravila vezanih več šifer proizvoda.

Initiates file downloadZadnji veljavni seznam nacionalnih identifikatorjev zdravila skupaj s šiframi proizvoda.