Seznam esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini

 

JAZMP na podlagi določb desetega odstavka 17. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) objavlja Seznam esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini, ki ga je ministrica za zdravje na podlagi šestega odstavka 17. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) objavila v Uradnem listu RS, št. 67/17), dne 29. 11. 2017: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3169/odredba-o-seznamu-esencialnih-zdravil-za-uporabo-v-humani-medicini

JAZMP objavlja Seznam esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini v .xls in .pdf obliki.

Opomba: Seznam esencialnih zdravil za uporabo v humani medicini vključuje postavke aktualnega Seznama nujno potrebnih zdravil iz dne 8. 9. 2017.

 

Zaporedna št.

Številka UL in datum objave

Datum objave na spletni strani JAZMP

SEZ v .xls obliki

SEZ v .pdf obliki

Opombe

1

UL RS št. 67/17; 29. 11. 2017

05. 12. 2017

 Seznam Esencialnih zdravil v humani medicini

  Seznam Esencialnih zdravil v humani medicini

/