REGISTER PROIZVAJALCEV S SEDEŽEM V RS na dan 21.09.2021
Naziv/firma: Naslov: Poštna številka in kraj: Matična številka: SRN: Oseba, odgovorna za skladnost z zakonodajo: Datum registracije: Datum spremembe registracijskih podatkov:
ALCOM, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Partizanska cesta 026 4000 Kranj 3938263000 SI-MF-000004685 Dejan Aljančič 06.08.2021 /
HOBKEI, TRGOVINA NA DEBELO, MARIN MEDAK S.P. Fiesa 010 6330 Piran 6347282000  / Marin Medak 16.08.2021 /
Menak, poslovni razvoj, d.o.o.Menak, business development, Ltd Fiesa 010 6330 Piran 8090386000  / Marin Medak 16.08.2021 /
Meridian Medical, razvoj, proizvodnja in prodaja medicinskih pripomočkov, d.o.o. Plemljeva ulica 008 1210 Ljubljana - Šentvid 5654122000 SI-MF-000006685 Kristijan Lamot 18.08.2021 /
SIMPS'S podjetje za svetovanje, inženiring, marketing, prodajo in servis, d.o.o. Motnica 003 1236 Trzin 5329108000  / Boštjan Debeljak 11.08.2021 /
TISI 100, storitve, d.o.o. Kotnikova ulica 005 1000 Ljubljana 6604030000  / Igor Sarnov 21.07.2021 /