SEZNAM PRIGLAŠENIH ORGANOV S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI
Polno ime Kratko ime Naslov Pošta in kraj Številka priglašenega organa
SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE, Ljubljana SIQ Ljubljana Mašera-Spasićeva ulica 10 1000 Ljubljana NB 1304