Postopek priglasitve pomembne spremembe

Dolžnost sponzorja je, da na JAZMP priglasi vse pomembne spremembe v skladu s 23. členom Pravilnika o kliničnih preskušanjih zdravil (Uradni list RS, št. 54/06).