Zaključek kliničnega preskušanja

Po končanem kliničnem preskušanju zdravila mora predlagatelj, v skladu s 27. členom Pravilnika o kliničnih preskušanjih zdravil, na JAZMP poslati obvestilo o zaključku.

Predlagatelj mora v enem letu po zaključku kliničnega preskušanja zdravila predložiti JAZMP povzetek poročila o kliničnem preskušanju zdravila.

Scroll to Top