Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana,
tel: +386 (0)8 2000 500,
faks: +386 (0)8 2000 510,
e-pošta: info@jazmp.si