Hemovigilanca

Hemovigilanca je niz organiziranih postopkov nadzora v zvezi s hudimi neželenimi ali nepričakovanimi dogodki ali reakcijami pri krvodajalcih in prejemnikih krvi in krvnih komponent ter epidemiološko spremljanje krvodajalcev.

Sistem hemovigilance je podrobno opisan v poglavju »Hemovigilanca« v Zakonu o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/2006, v nadaljevanju ZPKrv-1) in v Pravilniku o hemovigilanci (Uradni list RS, št. 9/2007). 

Sistem hemovigilance vključuje JAZMP, Službo za hemovigilanco, ki je organizacijska enota Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM), bolnišnice, transfuzijske zavode, transfuzijske centre, bolnišnične krvne banke, zdravnike, druge zdravstvene delavce, prejemnike krvi in komponent krvi (bolnike) ter ostale organe, pristojne za kri v drugih državah, pravne in fizične osebe, ki so pri svojem delu v stiku s krvjo.

Dejavnost zbiranja in testiranja krvi in komponent krvi je javna služba, ki jo izvajajo transfuzijski zavodi ali transfuzijski centri, ki so pri JAZMP pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Pred pridobitvijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti morajo vzpostaviti sistem hemovigilance, ki vključuje poročanje vseh neželenih dogodkov in neželenih reakcij Službi za hemovigilanco. 

Zdravniki in drugi zdravstveni delavci nemudoma prijavijo transfuzijskemu zavodu oziroma transfuzijskemu centru ali bolnišnični krvni banki kakršnekoli hude neželene reakcije, ki jih opazijo, in bi bile lahko povezane s kakovostjo in varnostjo krvi in krvnih komponent na obrazcu za poročanje, ki je priloga III Pravilnika o hemovigilanci. 

V skladu z 9. členom Pravilnika o hemovigilanci lahku tudi prejemniki krvi in komponent krvi, ki ugotovijo kakršno koli neželeno reakcijo po transfuziji krvi, prijavijo Službi za hemovigilanco (kontaktni podatki Službe za hemovigilanco so na spletni strani ZTM) v sodelovanju z izbranim zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem na prej omenjenem obrazcu za poročanje.  

V skladu s Pravilnikom o hemovigilanci je naloga JAZMP, da ob strokovni podpori Službe za hemovigilanco ovrednoti hude neželene reakcije in hude neželene dogodke, letna poročila o hudih neželenih reakcijah in hudih neželenih dogodkih ter druge podatke o varnosti krvi; obvešča zavode, ki poročajo na podlagi obvestil, pridobljenih iz drugih virov; vzpostavlja in vzdržuje bazo podatkov o hudih neželenih reakcijah in hudih neželenih dogodkih; preverja izvajanje sistema hemovigilance pri zavodih, ki poročajo o hudih neželenih reakcijah in hudih neželenih dogodkih na ozemlju Republike Slovenije; pošilja letna poročila o hudih neželenih reakcijah in hudih neželenih dogodkih Ministrstvu za zdravje; deluje v mednarodnem sistemu hemovigilance; vzpodbuja zdravstvene delavce k poročanju o neželenih učinkih krvi ter lahko na podlagi podatkov o oceni razmerja med tveganjem in koristjo predlaga odvzem/začasen odvzem dovoljenja za opravljanje vseh ali določenih transfuzijskih dejavnosti transfuzijskega zavoda ali transfuzijskega centra.

Obrazce s področja poročanja in obveščanja o neželenih reakcijah in dogodkih, povezanih s transfuzijo krvi, lahko najdete na razdelku Obrazci.

Za pojasnila in dodatne informacije smo dosegljivi na info@jazmp.si.