Zakonodaja

Nacionalna zakonodaja:

 • Zakon o kakovosti in varnosti ─Źlove┼íkih tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, ┼ít. 61/07 in 56/15 – ZPPD─îT)
 • Pravilnik o histovigilanci (Uradni list RS, ┼ít. 47/17)
 • Pravilnik o sprejemu, obdelavi, shranjevanju, sprostitvi in razdeljevanju ─Źlove┼íkih tkiv in celic (Uradni list RS, ┼ít. 70/08)
 • Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s ─Źlove┼íkimi tkivi in celicami (Uradni list RS, ┼ít. 31/17)
 • Pravilnik o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos ─Źlove┼íkih tkiv in celic (Uradni list RS, ┼ít. 70/08)
 • Pravilnik o darovanju in pridobivanju ─Źlove┼íkih tkiv in celic (Uradni list RS, ┼ít. 70/0867/14 in 79/14)
 • Pravilnik o sledljivosti ─Źlove┼íkih tkiv in celic ter izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s tkivi in celicami (Uradni list RS, ┼ít. 70/08 in 17/15)

Evropska zakonodaja:

 • DIREKTIVA 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o dolo─Źitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja ─Źlove┼íkih tkiv in celic (konsolidirano besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 2006/17/ES z dne 8. februarja 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehni─Źnih zahtevah za darovanje, pridobivanje in testiranje ─Źlove┼íkih tkiv in celic (konsolidirano besedilo)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 2006/86/ES z dne 24. oktobra 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah po sledljivosti, obve┼í─Źanju o hudih in ne┼żelenih reakcijah in pojavih ter nekaterih tehni─Źnih zahtevah za kodiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje ─Źlove┼íkih tkiv in celic (2006/86/ES)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 2012/39/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/17/ES o nekaterih tehni─Źnih zahtevah za testiranje ─Źlove┼íkih tkiv in celic (2012/39/ES)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 2015/565 z dne 8. aprila 2015 o spremembi Direktive 2006/86/ES v zvezi z nekaterimi tehni─Źnimi zahtevami za kodiranje ─Źlove┼íkih tkiv in celic (2015/565)
 • DIREKTIVA KOMISIJE 2015/566 z dne 8. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2004/23/ES v zvezi s postopki za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti uvo┼żenih tkiv in celic (2015/566)
Scroll to Top