SPREMEMBA POGOJEV ZA PRIPRAVO NERUTINSKO PRIPRAVLJENIH ZDRAVIL ZA NAPREDNO ZDRAVLJENJ

Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje mora JAZMP najpozneje v 15 dneh od dneva nastanka spremembe pogojev obvestiti o spremembah, ki vplivajo na izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje.

Podrobnej┼ío vsebino vloge za spremembo pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje, bo pristojni minister dolo─Źil v posebnem predpisu.

Scroll to Top