NADZOR

Neustrezna kakovost in odpoklic zdravil

Proizvodnja, promet in posredništvo z zdravili in učinkovinami

Nadzor nad preskrbo s krvjo, tkivi in celicami ter nerutinsko pripravljenimi zdravili za napredno zdravljenje

Nadzor trga in prijava kršitev

Nadzor nad izvajanjem Zakona o medicinskih pripomočkih in podzakonskih aktov

Nadzor nad izvajanjem kliničnih preskušanj zdravil v Republiki Sloveniji

Ponarejena zdravila

Nadzor nad lekarniško dejavnostjo

Obveznosti udeležencev v sistemu farmakovigilance

Scroll to Top