Neustrezna kakovost in odpoklic zdravil

Neustrezna kakovost in odpoklic zdravil

Več

Nadzor trga in prijava kršitev

Nadzor trga in prijava kršitev

Več

Ponarejena zdravila

Ponarejena zdravila

Več

Proizvodnja, promet in posredništvo z zdravili in učinkovinami

Proizvodnja, promet in posredništvo z zdravili in učinkovinami

Več

Nadzor nad izvajanjem Zakona o medicinskih pripomočkih

Nadzor nad izvajanjem Zakona o medicinskih pripomočkih in podzakonskih aktov

Več

Nadzor nad lekarniško dejavnostjo

Nadzor nad lekarniško dejavnostjo

Več

Preskrba s Krvjo, T&C ter NPZNZ

Nadzor nad preskrbo s krvjo, tkivi in celicami ter nerutinsko pripravljenimi zdravili za napredno zdravljenje

Več

Klinična preskušanja zdravil za humano uporabo

Nadzor nad izvajanjem kliničnih preskušanj zdravil v Republiki Sloveniji

Več

Farmakovigilanca humanih in veterinarskih zdravil

Obveznosti udeležencev v sistemu farmakovigilance

Več