Prodaja zdravil preko spleta

V Evropski skupnosti je mogoče kupiti zdravila tudi preko spleta. V izogib tveganju za nakup podstandardnih ali ponarejenih zdravil je prodaja zdravil preko spleta dovoljena le v spletnih lekarnah ali specializiranih prodajalnah za zdravila, ki so pridobile dovoljenje za izdajanje zdravil preko spleta. Vsaka spletna stran, ki prodaja zdravila zakonito, mora biti označena z EU logotipom, kar omogoča lažjo razlikovanje med zakonitimi in nezakonitimi spletnimi lekarnami oziroma prodajalnami.


Seznam lekarn in specializiranih prodajaln za zdravila , ki imajo dovoljenje za izdajo zdravil preko spleta najdete tukaj.

Svetujemo, da ne nadaljujte z nakupom, če spletnega ponudnika, pri katerem nameravate kupiti zdravilo, ni na seznamu. Z nakupom zdravil pri spletnih ponudnikih, ki ne poslujejo zakonito, je vaše zdravje lahko izpostavljeno velikemu tveganju, saj obstaja verjetnost, da so zdravila, ki jih kupite, ponarejena. Ponarejene zdravila pa so lahko neučinkovita, škodljiva ali celo smrtonosna.   

Več o tveganjih pri nakupovanju zdravil na spletu si lahko preberete na spletni strani Evropske agencije za zdravila (EMA) in na spletni strani Ministrstva za zdravje.

Scroll to Top