Formularium Slovenicum – slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, 2018

    |     Farmakopeja,   Obvestila za javnost

Vabimo vas, da se v četrtek, 25. oktobra 2018, v dvorani A na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13 v Ljubljani udeležite Strokovnega posvetovanja ob predstavitvi četrte izdaje Formulariuma Slovenicuma (FS 4.0) Initiates file downloadVABILO

Strokovno posvetovanje ob predstavitvi četrte izdaje formulariuma slovenicuma (fs 4.0)

    |     Farmakopeja,   Obvestila za javnost

JAZMP napoveduje tradicionalno enodnevno strokovno posvetovanje, namenjeno predstavitvi novosti, ki jih prinaša četrta izdaja FS 4.0. Posvetovanje bo v četrtek, 25. oktobra 2018, na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, Ljubljana. Več o vsebini strokovnega posvetovanja bomo objavili v septembru.

Vabilo na Regulatorni posvet na temo uvedbe zaščitnih elementov

    |     Obvestila za javnost,   Zdravila za uporabo v humani medicini

JAZMP vse zainteresirane deležnike vljudno vabi na Regulatorni posvet na temo uvedbe zaščitnih elementov, ki bo v četrtek, 5. julija. 2018, od 9. do 13. ure, v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, Ljubljana.

Dnevni red posveta:

        8:30-9:00 Registracija udeležencev
        9:00-9:45 Pravni okvir uvedbe zaščitnih elementov (Damjan Bonač, JAZMP)
        9:45-10:30 Regulatorne zahteve glede uvedbe zaščitnih elementov (Marjeta Jordan, JAZMP)
        10:30-11:00 Odmor
        11:00-11:30 Pogosta vprašanja in praktični primeri uvedbe zaščitnih elementov (Marjeta Jordan, JAZMP)
        11:30-12:30 Evropski informacijski sistem za nalaganje in preverjanje edinstvenih oznak (Mitja Pirman, ZAPAZ)
        12:30-13:00 Razprava

Prijave in informacije

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 2. julija 2018 na elektronski naslov: izobrazevanje@jazmp.si.

Za prijavo po e-pošti napišite naziv in naslov podjetja, imena udeležencev ter e-naslov.
Odjave upoštevamo en dan pred izvedbo posveta.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri gospe Mirjam Jezeršek (e-pošta: izobrazevanje@jazmp.si) in na spletni strani www.jazmp.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 37 EUR z DDV na udeleženca. Kotizacijo je potrebno plačati najkasneje do 3. julija 2018. V kotizacijo je vključena pogostitev med odmorom ter gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti. Pri plačilu je potrebno navesti namen plačila: plačilo kotizacije za regulatorni posvet ter navesti naslednjo sklicno številko: 4810-18-760010. Račun za plačano kotizacijo bo posredovan udeležencem po zaključenem posvetu.

Ostale informacije

Parkirni prostori so na voljo v garaži hotela , ki ima neposreden dostop do hotelske recepcije. Cena parkiranja je 1,5 EUR na uro.