Vodstvo

Direktor: Momir Radulović

Svet JAZMP

Predsednik: Marko Rupret
Podpredsednica: Andreja Jerina

Ostali člani:

Matija Centrih,
dr. Mirjana Gašperlin,
Miran Golub,
dr. Janez Posedi,
mag. Marjan Tacer.

Mandat: 13.12.2016 – 12.12.2021

Strokovno poslovni svet

Sistem vodenja kakovosti 

 

Dr. Andrej Degen

Projektna pisarna 

 

Breda Kovačec Mencej

Nacionalni farmakopejski organ

vodja

 /

Sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini 

vodja

Sabina Zalar

Sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini s posebnim dovoljenjem

vodja

Mag. Barbara Razinger

Sektor za regulativo zdravil za uporabo v veterinarski medicini

vodja

Mag. Katarina Štraus

Sektor za medicinske pripomočke  

vodja

Marcia Elena Podboršek

Sektor za farmacevtsko inšpekcijo 

vodja

Gašper Marc

Sektor za farmakovigilanco

vodja

Milena Radoha Bergoč

Sektor za predklinično in klinično ocenjevanje

zdravil/izdelkov in klinične študije  

 

vodja

 

Nevenka Tršinar Brodt

Sektor za ocenjevanje kakovosti zdravil/izdelkov  

vodja

Dr. Andreja Kranjc

Sektor za farmakoekonomiko, spremljanje zdravil v prometu in HTA  

vodja

 

Dr. Andrej Janžič

Sektor za finančno poslovanje

vodja

Mag. Saša Kulašić

Sektor za splošne zadeve

vodja

Mag. Mateja Sajovic