Informacije glede storitev, uradnih ur ter poslovnega časa

Organizacijska struktura Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Seznam uradnih oseb na Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Gradimo na prednostih, izkoriščamo priložnosti, rešujemo slabosti in se izogibamo nevarnostim

Seznam članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Letna poročila

Programi dela in finančni načrti

Osebna izkaznica agencije

Informacije javnega značaja

Sporočite nam vaše predloge, pohvale, pritožbe

Dokumenti s področja integritete

Razpisana prosta delovna mesta

Scroll to Top