Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (ARSZMP) ter Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil-Ljubljana (ZAF) sta se z datumom 01.01.2007 preoblikovala v novo pravno osebo Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). JAZMP kot nova pravna oseba z dnem 01.01.2007 prevzema vse pravice in obveznosti Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke in Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil-Ljubljana.

Februarja 2015 je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) skladno z 207. členom Zakona o zdravilih - ZZdr-2 (Uradni list RS, št. 17/2014) od JAZMP prevzel poslovne prostore, opremo, materiale za izvajanje analiznega preskušanja zdravil, dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se nanašajo na izvajanje naloge uradnega kontrolnega laboratorija.

Delo s strankami

Informacije glede storitev, uradnih ur ter poslovnega časa

Več

Poslanstvo, Vizija, Strategija

Gradimo na prednostih, izkoriščamo priložnosti, rešujemo slabosti in se izogibamo nevarnostim

Več

Programi dela in finančni načrti

Programi dela in finančni načrti

Več

Predlogi, pohvale, pritožbe

Sporočite nam vaše predloge, pohvale, pritožbe

Več

Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Več

Svet agencije

Seznam članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Več

Osebna izkaznica agencije

Osebna izkaznica agencije

Več

Integriteta

Dokumenti s področja integritete

Več

JAZMP 2007-2017

JAZMP obeležuje prvih 10 let svojega delovanja

Več

Seznam uradnih oseb

Seznam uradnih oseb na Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Več

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Več

Prosta delovna mesta

Razpisana prosta delovna mesta

Več