O NAS

Dekorativna slika

Informacije glede storitev, uradnih ur ter poslovnega časa

Organizacijska struktura Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Seznam uradnih oseb na Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Gradimo na prednostih, izkoriščamo priložnosti, rešujemo slabosti in se izogibamo nevarnostim

Seznam članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Aktualen seznam letnih poročil

Programi dela in finančni načrti

Osebna izkaznica agencije

Informacije javnega značaja

Sporočite nam vaše predloge, pohvale, pritožbe

Dokumenti s področja integritete

Informacije s področja varovanja osebnih podatkov

Scroll to Top