O agenciji

Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (ARSZMP) ter Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil-Ljubljana (ZAF) sta se z datumom 01.01.2007 preoblikovala v novo pravno osebo Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). JAZMP kot nova pravna oseba z dnem 01.01.2007 prevzema vse pravice in obveznosti Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke in Zavoda za farmacijo in za preizkušanje zdravil-Ljubljana. 

Februarja 2015 je nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) skladno z 207. členom Zakona o zdravilih – ZZdr-2 (Uradni list RS, št. 17/2014) od JAZMP prevzel poslovne prostore, opremo, materiale za izvajanje analiznega preskušanja zdravil, dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve, ki se nanašajo na izvajanje naloge uradnega kontrolnega laboratorija.

POSLANSTVO, VIZIJA, STRATEGIJA

POSLANSTVO 

Varovanje javnega zdravja z reguliranjem in nadzorom zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic ter z njimi povezanih dejavnosti v zasebnem in javnem sektorju.

VIZIJA

Strokovna, učinkovita in mednarodno uveljavljena agencija.

STRATEGIJA

JAZMP je razviti agencijo v skladu z našo vizijo. Smo zavezani kakovosti in razvoju. Našo razvojno strategijo opiramo na zahteve zakonodaje, razvoj notranjega strokovnega potenciala, na dobro organizacijo in podporo informacijske tehnologije, sinergijo, postavitev prioritet, obvladovanje tveganj ob upoštevanju potreb družbe, razvojnih domačih in evropskih trendov in zahtev na področju delovanja ter zadovoljstvo zaposlenih, poslovnih parterjev in ustanovitelja.  

Gradimo na prednostih, izkoriščamo priložnosti, rešujemo slabosti in se izogibamo nevarnostim.

Scroll to Top