Osebna izkaznica agencije

Naziv: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE 

AGENCY FOR MEDICINAL PRODUCTS AND MEDICAL DEVICES OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Kratek naziv: JAZMP

Sedež: SLOVENČEVA ULICA 22, 1000 LJUBLJANA

Matična št.: 2256584

Davčna št.: 24862185

ID za DDV: SI24862185

Podračun pri UJP: 01100-6000020296

Direktor: MOMIR RADULOVIĆ

Scroll to Top