Ecalta 100 mg prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje (anidulafungin): obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication), ki se nanaša na posodobitev priporočil za shranjevanje zdravila Ecalta (anidulafungin) - (rekonstituirane) raztopine za infundiranje se ne sme več zamrzovati.

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.