Fingolimod (Gilenya▼): obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) glede nove kontraindikacije uporabe zdravila Gilenya (fingolimod) pri nosečnicah in ženskah v rodni dobi, ki ne uporabljajo učinkovite kontracepcije.

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.