Kinoloni in fluorokinoloni: obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) o tveganju za resne neželene učinke, katerih posledica je dolgotrajna, lahko tudi trajna, nezmožnost ali nesposobnost, ter novih omejitvah uporabe zdravil, ki vsebujejo kinolone in fluorokinolone za sistemsko in inhalacijsko uporabo.

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.