Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) o ukrepih za zmanjšanje tveganja pri uporabi farmacevtskih oblik za zunanjo uporabo, ki vsebujejo ketoprofen (zadevno zdravilo: Ketonal 25 mg/g gel)

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.