Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) o puščanju injekcijskih brizg pri cepivih družbe GSK (zadevna cepiva: Encepur (za odrasle in otroke), Tetanol Pur, Td-pur, Twinrix (za odrasle), Boostrix, Infanrix hexa, Priorix, Priorix-Tetra, Havrix (za odrasle in otroke), Engerix (za odrasle in otroke) in Fendrix).

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.