Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Farmakovigilanca,   Obvestila za javnost,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) o povečani stopnji ponovitev hematoloških malignih obolenj in smrtnosti pri bolnikih po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC), ki se zdravijo z azitromicinom (zadevna zdravila: Sumamed, Azibiot, Azitromicin Lek).

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.