Ondansetron: obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) o tveganju za prirojene malformacije pri uporabi ondansetrona v času nosečnosti.

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.