Ponoven poziv imetnikom DzP za posredovanje kod zdravil, uporabljenih v edinstvenih oznakah

    |     Zdravila za uporabo v humani medicini,   Obvestila za imetnike dovoljenj za promet

S 1. decembrom 2019 se je zaključilo stabilizacijsko obdobje, ki je bilo, v izogib motnjam pri izdaji zdravil, vzpostavljeno potem, ko je 9. februarja letos v državah članicah Evropske unije začela veljati Delegirana uredba Evropske komisije (EU) 2016/161.

Zato JAZMP ponovno poziva imetnike dovoljenj za promet z zdravili, da za namene zagotavljanja povezljivosti podatkov in nemoteno izvajanja Delegirane uredbe Komisije EU 2016/161, na e-predal safety.features@jazmp.si posredujejo podatke o kodah zdravil (šifrah proizvoda), ki bodo uporabljene v edinstvenih oznakah, nameščenih na zdravilih namenjenih na trg Republike Slovenije.

 

Imetniki dovoljenj za promet z zdravili naj zgoraj navedene podatke posreduje v Excel preglednici skupaj z naslednjimi atributi:

-          nacionalni identifikator zdravila (delovna šifra),

-          ime zdravila,

-          pakiranje,

 najkasneje do začetka trženja zdravila.

 

Prav tako naj imetniki dovoljenj za promet z zdravili na zgoraj navedeni e-naslov posredujejo tudi morebitne spremembe že posredovanih kod zdravil.