Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2018

    |     Zdravila za uporabo v humani medicini,   Farmakovigilanca,   Obvestila za javnost

JAZMP kot pristojni organ na področju zdravil in Nacionalni center za farmakovigilanco zbira in ocenjuje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil (dNUZ), ki jih posredujejo zdravstveni delavci, imetniki dovoljenj za promet z zdravili in bolniki/uporabniki. Objavljamo pregled poročanja o dNUZ v letu 2018. Initiates file downloadVeč

Številka dokumenta: 1382-12/2019