Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) o tveganju za popoln izvlek bata iz brizge skupaj s pritrjenim gumijastim zamaškom, in sicer pri potegu zdravila Cetrotide 0,25 mg prašek in vehikel za raztopino za injiciranje iz viale ob uporabi nove brizge Becton Dickinson Hypak, kar vodi do izgube sterilnosti zdravila. 

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.