Slovenija podpisala Medicrime konvencijo

    |     Obvestila za javnost

Veleposlanica Republike Slovenije pri Svetu Evrope je 6. marca 2019 podpisala Konvencijo Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (Medicrime konvencija). Konvencijo je skupaj s Slovenijo do sedaj podpisalo 29 držav, 15 držav pa jo je že ratificiralo. Pri pripravi pobude za podpis Medicrime konvencije je aktivno sodelovala tudi JAZMP.

Opens external link in new windowVeč o Medicrime konvenciji...