Tofacitinib (Xeljanz▼): obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC - Direct Healthcare Professional Communication) o omejitvi uporabe zdravila Xeljanz (tofacitinib) v odmerku 10 mg dvakrat na dan pri bolnikih z velikim tveganjem za pljučno embolijo.


Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.